Till och från
David Klasson/Sunless Press, 2023

Measures: 14 x 20 cm
Pages: 16 
Technique: Photocopy
Edition: 100
ISBN: 978-91-988268-5-2