Medan var du borta
Rasmus Holm, 2023

Pages: 48
Technique: Still images taken from DV printed with Risograph
Edition: 25 

Medan du var borta is an artist book of 48 pages printed with a risograph. It consists of still images taken out of DV-film from my family archive. The book is centered around memory processes and how the construction of identity is connected to media technologies. The images, which were previously part of a chronological and linear chain of events, are broken up and thrown around. When the images are displaced from their original context, an interruption is created that allows for a new gaze.
 
Medan du var borta är en artist book på 48 sidor tryckt på risograf med fyra färger. Boken består av stillbilder tagna från DV-film ur min familjs videoarkiv. Boken undersöker minnesprocesser och hur vi med hjälp av bilder formar och konstruerar idén om oss själva och vårt förflutna. Genom att frysa de rörliga bilderna till stillbilder och förflytta dem från skärm till bokform skapas en förskjutning som kan bryta vår invanda blick. Bilderna som tidigare ingått i en kronologisk och linjär händelsekedja bryts upp och kastas om för att ställa frågor om familjerelationer, maktdynamiker och identitet. Ett nytt narrativ upprättas som vandrar fritt mellan tid och rum och där större frihet ges åt betraktaren att själv fylla i tomrummen mellan bilderna.